Nedetekovatelný

Žít s HIV může pro někoho znamenat kráčet životem s cejchem na čele. To ale můžeme společně změnit. Předsudky jsou naprosto pochopitelné, ale neopodstatněné. 

*Nedetekovatelný znamená, že člověk žijící s HIV má nezjistitelné množství viru v krvi. Ale také to znamená, že člověk žijící s HIV šel na test včas, užívá svou medikaci, má imunitní systém dostávající se do normálu a hlavně – žije normální život. Jako my ostatní.

Hlasování v práci
Rozvod
Risk
Coming out před rodiči

Příběhy 
neopuštěných

Jiří 45 let

Žiju ve vztahu s člověkem, který je HIV pozitivní. Jediné, z čeho mám strach, je to, že by mě opustil.

Marie 61 let

Desítky let jsem učila děti výtvarnou výchovu. Ani jednomu z nich nezáleželo na tom, jestli mám HIV, nebo ne. Ony to stigma nevidí.

Tomáš 42 let

Mám pozitivní život. Naplněný láskou, rodinou, přáteli a skvělou prací. HIV není to, co by mě definovalo.

Lucie 37 let

V naší firmě přivítáme každého člověka, který má talent a zápal pro věc. Nezáleží na tom, jestli žije s HIV, nebo ne.

Iveta 65 let

Když jsem zjistila, že náš syn má HIV, málem jsem omdlela. Čím více jsem se ale dozvídala o dnešních možnostech léčby, tím jsem byla klidnější. Můj syn je úžasný a já už dnes vím, že může vést spokojený a dlouhý život, a moc mu ho přeju.